Commercials radio/ tv/ online:

 • De klant wordt benaderd voor input. “Wát moet er sowieso in de spreektekst terugkomen?”
 • Aan de hand van deze input werkt Lekker Hip Audio een tekstopzet uit. 
 • Pas wanneer de opdrachtgever officieel akkoord is gegaan met het tekstvoorstel, wordt deze ingesproken door een voice-over.
 • De klant kan zelf een voice-over uitzoeken in de stemmenbank óf de casting overlaten aan Lekker Hip Audio. 
 • Wanneer ná het tekstakkoord de opdrachtgever de tekst alsnog wil aanpassen, brengt dat extra kosten met zich mee: 50% van de productiekosten.
 • Deze kosten voor het opnieuw inspreken én monteren van de commercial komen voor rekening van de klant.
 • Wanneer de stemacteur of Lekker Hip Audio een aantoonbare fout heeft gemaakt, wordt deze kosteloos hersteld.
 • Na het geven van de opdracht kan de opdrachtgever zijn opdracht op geen enkele wijze terugnemen. En zal moeten overgaan tot het betalen van het totaalbedrag. Inclusief BTW.
 • Na de levering van een videoproductie heeft de klant recht op één gratis revisieronde. Is er behoefte aan meer aanpassingen, dan worden deze kosten doorberekend aan de klant. Dit gebeurt in overleg. 
 • Wanneer ná de opdrachtbevestiging de opdracht verandert, neemt dat extra kosten met zich mee. Een voorbeeld uit de praktijk: “We sturen straks tóch nieuwe foto’s toe. Deze vinden we beter passen.”
 • Wanneer de opdrachtgever beeldmateriaal aanlevert voor productie van een video, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het auteursrecht van dit materiaal. Lekker Hip Audio kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor inbreuk op het auteursrecht.
 • Voor de productie aanvangt, wordt besproken op welk radio-/ tv-station / website de commercial gaat draaien. De commercial mag dan uitsluitend op dit aangegeven medium worden verspreid.
 • De klant kan ten alle tijden een aanvullende uitzendkopie aanschaffen voor het uitzenden op andere media/ zenders/ omroepen. Dit zorgt vanzelfsprekend voor extra kosten. 
 • Wanneer u een commercial afneemt bij Lekker Hip Audio, mag deze maximaal één kalenderjaar gebruikt worden. Alle producties van Lekker Hip Audio hebben een buy-out periode van één kalenderjaar. Het verlengen van deze licentie neemt kosten met zich mee. Vaak is dat 50% van de productiekosten.
 
Algemeen:

 • De uitgebrachte offertes van Lekker Hip Audio hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders vermeld.
 • De prijzen die Lekker Hip Audio communiceert, zijn altijd in euro’s en exclusief BTW.
 • Betaling altijd binnen 30 dagen na factuurdatum. Blijft betaling uit, dan verliest de opdrachtgever de uitzendlicentie.
 • Bij een niet tijdige betaling wordt incassobureau Interpayment ingeschakeld. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud van de producties, niet Lekker Hip Audio.
 • Lekker Hip Audio heeft het recht om alle audio- en videoproducties op haar site te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om de audio- en videoproducties te verhuren, te bewerken, te verkopen of te vermenigvuldigen.